کیومرث پوراحمد واکنش به یک خبر

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.