کمیسیون فرهنگی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • منتظری: نگاه مجلس به اینترنت نگاه سلبی نیست

    منتظری: نگاه مجلس به اینترنت نگاه سلبی نیست

    نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن تشریح اهداف طرح مجلس در حوزه فضای مجازی و با بیان اینکه نگاه مجلس در این حوزه نگاه سلبی نیست از آسیب ها؛ بایدها و نبایدهای این عرصه گفت و تاکید کرد: دشمنان در این حوزه به دنبال تخریب ارزش های اخلاقی ما هستند ولی ما هم تماشاگر نخواهیم بود.