کریسپر

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • استفاده از فناوری کریسپر برای از بین بردن سلول‌های تومور در موش‌ها

    استفاده از فناوری کریسپر برای از بین بردن سلول‌های تومور در موش‌ها

    ابزار ویرایش ژن کریسپر/cas9 یکی از امیدوار کننده ترین رویکردها برای پیشرفت درمان بیماری‌های ژنتیکی از جمله سرطان است. اخیرا مرکز سیتوژنتیک مولکولی به رهبری "ساندرا رودریگز-پرالس" در مرکز تحقیقات ملی سرطان اسپانیا(CNIO) با به کارگیری موثر این فناوری برای از بین بردن ژن‌های به اصطلاح "ژن پیوندی" یا "ژن دورگه"،گامی نوین در این راستا برداشته اند. این کار می‌تواند در آینده به توسعه درمان‌های سرطانی که به طور خاص تومورها را بدون اینکه بر سلول‌های سالم تأثیر بگذارد از بین می‌برند منجر شود.

  • روشی نوین برای اعتبار سنجی نمونه‌های "کریسپر"

    روشی نوین برای اعتبار سنجی نمونه‌های "کریسپر"

    شرکت"Samplix " سرویس جدیدی را برای ارائه شفافیت بیشتر به فناوری پیشرفته ویرایش ژن کریسپر ایجاد کرده است. سرویس خدماتی نمونه‌هایی از ژنوم‌های مهندسی شده را دریافت، اصلاح و مدیریت می کند.