کارگاه‌های ضایعاتی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • اندر حکایت کسب و کارهای مزاحم

    ایسنا گزارش می دهد

    اندر حکایت کسب و کارهای مزاحم

    دست فروشی و مشاغل مزاحم شهری از جمله آهن آلات فروشان و ضایعات فروشان ورودی شهرارومیه سالیان سال است که به یکی مسایل و دغدغه های شهری ارومیه تبدیل شده که هرساله مدیران شهری قول ساماندهی آن را می دهند ولی متاسفانه تاکنون برنامه ای اساسی برای ساماندهی آنها تدوین واجرایی نشده است.