همسرآزاري

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • همسرآزاری زن و مرد نمی‌شناسد

    همسرآزاری زن و مرد نمی‌شناسد

    خانواده یک نهاد مقدس و مکانی برای آرامش یافتن زوجین است، اگر زوجین به حریم یکدیگر تعرض و حرمت یکدیگر را حفظ نکنند، مودت و رحمت میان آنان خدشه‌دار می‌شود و آن‌ها باید با گذشت و رافت زخم ایجاد شده را التیام ببخشند، خشونت خانگی یکی از موضوعات مهم اجتماعی محسوب می‌شود که از دیدگاه‌های مختلفی همچون اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و بهداشتی مورد توجه قرار می‌گیرد.

  • ۱۴ درصد از معاینات نزاع پزشکی قانونی مربوط به زنان مدعی همسرآزاری

    ۱۴ درصد از معاینات نزاع پزشکی قانونی مربوط به زنان مدعی همسرآزاری

    مطابق با آمار مربوط به سال ۹۸ مرکز آمار ایران، ۸۱ هزار و ۶۲۴ معاینه جسمانی نزاع بر روی زنان مدعی همسرآزاری انجام شده است که نسبت این معاینات به تعداد کل معاینات نزاع پزشکی قانونی با افزایش ۵ واحدی نسبت به سال ۹۷ به ۱۴ درصد در سال ۹۸ رسیده است.