همسایگان ایران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • «دولت بایدن و ایران» از نگاه سریع‌القلم

    «دولت بایدن و ایران» از نگاه سریع‌القلم

    هرچند واقعیت‌های حزبِ دموکرات، جو بایدن را در مسائل داخلی آمریکا به سوی چپ متمایل کرد ولی در سیاست خارجی، همانند اکثرِ دموکرات­‌ها و جمهوری­‌خواهان به راست و سیاستِ رهبری و برتریِ واشنگتن اعتقاد داشته و عمل خواهد کرد.