نقد و انتقاد

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پاسخی به انتقاد تئاتری‌ها

    پاسخی به انتقاد تئاتری‌ها

    دبیرخانه جشنواره تئاتر استان اصفهان، هیأت داوران سی و دومین جشنواره تئاتر استان و انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان، به نقدهایی که پیرامون شیوۀ برگزاری این دوره از جشنواره تئاتر استانی مطرح‌شده بود، پاسخ دادند.