نشست "ارائه نیازهای صنعت دریایی کشور"

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.