نخستین قبرستان مسلمانان ایران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • از قبرهای ۱۴۰۰ ساله تا یک‌روزه در نخستین قبرستان مسلمانان ایران

    از قبرهای ۱۴۰۰ ساله تا یک‌روزه در نخستین قبرستان مسلمانان ایران

    مردم محلی آن را نخستین قبرستان مسلمانان ایران می‌دانند، اما سندی برای ادعایشان ندارند. شاید تنها سندشان تاریخِ حک شده روی سنگ قبرهاست، شاید هم نقل‌هایی که سینه به سینه به امروز رسیده‌اند؛ هر چند تاریخِ برخی سنگ قبرها به سده‌های قبل برمی‌گردد و برخی حتی همین چند روز قبل در روستای سفید چاهِ گلوگاه، در ناحیه‌ی شرقی مازندران.