مسابقه ملی سایکو ماسک

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • برگزاری مسابقه ملی سایکو ماسک

    برگزاری مسابقه ملی سایکو ماسک

    دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مشارکت مراکز مشاوره، بهداشت و کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان دانشگاه صنعتی شزیف و سمنان، مسابقه ملی سایکو ماسک Psycho Mask را برگزار می کنند.