محور تهران - مشهد

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چرا لاین جنوبی تهران-مشهد هر سال تلفات بیشتری می‌گیرد؟

    چرا لاین جنوبی تهران-مشهد هر سال تلفات بیشتری می‌گیرد؟

    رئیس پلیس راه استان سمنان با اشاره به چرایی تلفات بالای جاده‌ای در لاین جنوبی محور پرتردد تهران-مشهد که بخش عمده آن در استان سمنان واقع شده، موقعیت جفرافیایی ،طبیعت منطقه و نبود جاذبه بصری در حاشیه راه و...راعامل به شدت مهم در تعدد تصادفات و متعاقب آن تلفات جاده‌ای در این محور ارزیابی کرد.