محمد منتظری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • عذرخواهی محمد منتظری از شهید بهشتی

    عذرخواهی محمد منتظری از شهید بهشتی

    آقای محمد منتظری یک هفته قبل از هفتم تیر به دفتر آیت‌الله بهشتی که آن زمان رئیس قوه قضائیه بود، رفته و از ایشان عذرخواهی کرده و در همان‌جا آشتی صورت گرفته بود ولی آقای صلواتی گفته‌اند این آشتی در هفتم تیر و جلسه‌ای که منفجر شد، صورت گرفته است.