محل دفن زباله

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • آخرین وضعیت بزرگ‌ترین پروژه زیست محیطی کشور

    آخرین وضعیت بزرگ‌ترین پروژه زیست محیطی کشور

    معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز با تشریح آخرین وضعیت بزرگ‌ترین پروژه زیست محیطی کشور، گفت: لندفیل شهرداری تبریز از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پروژه‌های زیست محیطی کشور است که از سال ۹۲ آغاز شده و یک سلول آن در حال بهره برداری است.