مالیات پزشکان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • سال سخت اقتصادی و ۳ درخواست مالیاتی برای پزشکان

    در گفت و گو با ایسنا تشریح شد

    سال سخت اقتصادی و ۳ درخواست مالیاتی برای پزشکان

    معاون فنی سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به پاندمی کرونا و تعطیلی دوره‌ای برخی مشاغل پزشکی در سال گذشته، سه درخواست سازمان نظام پزشکی در حوزه مالیات پزشکان را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حوزه مالیات پزشکان چند درخواست داریم؛ اولا زمان ارائه اظهارنامه تمدید شود، دوم اینکه رقم مکانیزم تبصره ماده ۱۰۰ افزایش یابد و سوم اینکه برای امسال و سال آینده ضرایب مالیاتی فعال شده و بتوانیم با بازبینی ضرایب با توجه به شرایط کرونا و افزایش هزینه‌ها آن ها را اعمال کنیم.