لغات

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • خودنمایی؛ راهی برای متوسل شدن به لغات بیگانه

    خودنمایی؛ راهی برای متوسل شدن به لغات بیگانه

    دکترای ادبیات فارسی در چهارمحال و بختیاری در خصوص دلیل استفاده از لغات بیگانه در ادبیات گفتاری عامیانه، گفت: معمولا افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و روشنفکران برای خودنمایی و برای اینکه جایگاه خاصی برای خود در جامعه تعبیه کنند، سعی دارند یک چهره‌ مصنوعی و ممتاز از خود بروز دهند، به‌همین دلیل از کلمات بیگانه در بیان خود استفاده می‌کنند.