فرهنگ عذرخواهی کردن از مردم

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چرا آدم‌های مشهور عذرخواهی نمی‌کنند؟

    چرا آدم‌های مشهور عذرخواهی نمی‌کنند؟

    اگر آدم مشهوری چیزی گفته یا کاری کرده است که عدۀ زیادی آن را توهین‌آمیز، شرم‌آور یا نفرت‌انگیز تلقی کرده‌اند، آیا باید عذرخواهی بکند؟ آیا عذرخواهی می‌تواند برای شخصی که حرفی توهین‌آمیز زده یا کار بدی کرده است، حمایتی جلب کند؟ شواهدِ تازه ما را به پاسخی ساده می‌رساند: عذرخواهی راهبرد مخاطره‌آمیزی است.