عدم بازگشت ارز صادراتی به سامانه نیما

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.