ضرب‌المثل

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • مسکن طبیعی دردهای بی‌درمان

    مسکن طبیعی دردهای بی‌درمان

    همه ما مَثَل قدیمی "خنده بر هر درد بی‌درمان دواست" را زیاد شنیده‌ایم، ولی آیا این فرآیند تاثیری بر بهبود جان و روح آدمی دارد که این جمله آشنای گوش همه ما شده است؟ بله؛ اولین کارکرد خندیدن برای ما کمک به بقا بوده، اینکه از طریق تاثیراتی که بر روی فرایند دلبستگی میان والدین و مخصوصاً مادر و کودک داشته در واقع به بقای ما کمک کرده است...