شهر دوستدار کودک

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • جای خالی میراث‌بانان کوچک

    جای خالی میراث‌بانان کوچک

    یکی از دانشجویان رشته باستان‌شناسی که پایان‌نامه خود را به موضوع ارتباط صحیح میان کودکان با باستان‌شناسی و میراث فرهنگی اختصاص داده، ضمن شرح مراحل انجام تحقیق خود، از ضرورت توجه شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی اصفهان؛ شهری که عنوان دوستداریِ کودک را دریافت کرده، به این مقوله مهم می‌گوید.