سعید لیلاز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پیشنهاد یک اقتصاددان برای روز بازنشستگی دولت

    پیشنهاد یک اقتصاددان برای روز بازنشستگی دولت

    «اگرچه ویروس کرونا تا اندازه‌ای برنامه‌های دولت را بر هم زد اما از تیرماه دوباره شرایط بهبود یافت و دولت از این ماه مجدداً بر شرایط غلبه کرد و اکنون لازم است در حدود ۳۶۰ روز باقیمانده با ثبات‌سازی اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد. لذا مأموریت ۳۶۰روزه دولت آقای روحانی ایجاد ثبات از طریق مردمی‌سازی اقتصاد است.»