سعید لیلاز

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • پیشنهاد یک اقتصاددان برای روز بازنشستگی دولت

    پیشنهاد یک اقتصاددان برای روز بازنشستگی دولت

    «اگرچه ویروس کرونا تا اندازه‌ای برنامه‌های دولت را بر هم زد اما از تیرماه دوباره شرایط بهبود یافت و دولت از این ماه مجدداً بر شرایط غلبه کرد و اکنون لازم است در حدود ۳۶۰ روز باقیمانده با ثبات‌سازی اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد. لذا مأموریت ۳۶۰روزه دولت آقای روحانی ایجاد ثبات از طریق مردمی‌سازی اقتصاد است.»

  • لیلاز: روحانی رکورد دولت مصدق را شکست

    لیلاز: روحانی رکورد دولت مصدق را شکست

    سعید لیلاز معتقد است که از حمله مغول به این سو، هرگز فشاری مانند فشار امروز به ایران وارد نشده است و در ۷ سال دولت به جز آن دوره ۷-۸ ماهه و به جز آن سیاست خاص بازار ارز که نسبت به آن انتقادهای بسیار روشن دارم، هیچ عیبی در سیاست‌های آقای روحانی نمی‌بینم. در همه عرصه‌ها موفقیت‌آمیز جلو رفتیم. اکنون هم کمابیش تحریم‌ها را بخوبی مدیریت کردیم.