سازمان پسماند

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • فرجام سایت پسماند جاده نیروگاه اتمی

    فرجام سایت پسماند جاده نیروگاه اتمی

    سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری بوشهر عنوان کرد: «در سایت پسماند که در جاده نیروگاه اتمی قرار دارد، زباله‌ها به روشی که متاسفانه در حال حاضر روش مرسوم کشور است، دفن می شوند؛ علاوه بر آن یک کارخانه کمپوست نیز در اختیار شهرداری است که به دلیل ظرفیت پایین و قدیمی بودن آن، غیرقابل استفاده است و رها شده است.»