ریزه اسپور

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • روی دست‌های خدای فوتبال...

    از بهمنی تا پورتو؛

    روی دست‌های خدای فوتبال...

    اپیزود اول: هجده ساله بود، مثل خیلی از بچه‌های اینجا ردی از آفتاب و گرما روی صورتش داشت. کنار زمین تابلوی تعویض که بالا رفت مهدی برای اولین بار وارد زمین شد و گل تساوی شاهین را هم زد. این اولین نشانه ها از درخشش ستاره ای بود که فوتبال دوستان حرفه‌ای از طارمی به خاطر دارند.