روشهای شیطان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ترفندها و روش‌های شیطانی از منظر قـرآن

    ترفندها و روش‌های شیطانی از منظر قـرآن

    یکی از صفات برجسته ابلیس، شیطنت است. شیطنت از واژه شطن به ریسمان و طناب بلندی گفته می‌شود که چارپایان برای محدودیت منطقه چرا و چریدن بدان بسته می‌شوند یا ریسمان بلندی که بدان آب از چاه کشیده می‌شود؛ این‌گونه اراده چارپا محدود می‌شود و نمی‌تواند هر آنچه قصد کرده یا اراده نموده را تحقق بخشد.