روانشناس

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • چگونه شاد زندگی کنیم؟

    چگونه شاد زندگی کنیم؟

    یک دکتری روانشناسی درباره «شاد زیستن»، با طرح این سوال که به چه افرادی می توانیم بگوییم شاد هستند و شاد زندگی می کنند؟ مطرح کرد: برای اینکه در زندگی شاد باشیم و شاد بمانیم پنج مؤلفه وجود دارد که باید همه این مورد را درنظر بگیریم و با توجه به آن برنامه ریزی مناسبی برای شاد زیستن داشته باشیم.

  • «طلاق» شدیدترین عامل استرس‌زا پس از مرگ عزیزان

    «طلاق» شدیدترین عامل استرس‌زا پس از مرگ عزیزان

    یک روانشناس بیان می‌کند: «طلاق» پس از مرگ عزیزان، شدیدترین عامل استرس‌زا در کل زندگی محسوب می شود و به عنوان عامل از هم پاشیدگی کانون خانواده، جامعه را با عواقب بسیاری همراه کرده و منشأ بسیاری از آسیب های اجتماعی است.