دوره ساسانیان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • قدیمی‌ترین استقرار باستانی فلات مرکزی ایران

    قدیمی‌ترین استقرار باستانی فلات مرکزی ایران

    باستان‌شناسان بیش از یک ماه قبل، با پایانِ بررسی سیستماتیک محوطه‌های باستانی روستای صدرآبادِ زرندیه در استان مرکزی، موفق به کشف ۲۱ محوطه باستانی شدند. «تپه گزنک» منطقه‌ای دست‌کم از دوره‌ی ساسانی که روستایی متروکه مسیرِ باستان‌شناسان را برایشان هموار می‌کند. «تپه گزنک» این سایتِ تاریخی که قدیمی‌ترین استقرار باستانی‌اش را از دوره نوسنگی باسفال و جدیدترین‌اش را به دوره صفویه مربوط می‌دانند، به توجه‌های بیشتری برای حفاظت نیاز دارد تا دست‌کم از ورود جوانان محلی، تبدیل محوطه به پیست موتورسواری و گله‌های دامداری به داخل آن تا زمانِ تکمیلِ مطالعاتِ باستان‌شناسی جلوگیری کنند.