دریچه بیولوژیکی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • امکان افزایش طول عمردریچه‌های بیولوژیکی قلب فراهم شد

    امکان افزایش طول عمردریچه‌های بیولوژیکی قلب فراهم شد

    محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در راستای معرفی دریچه‌های بیولوژیکی با طول عمر بالاتر از ۱۰ سال نسبت به تحلیل خواص مکانیکی و ساختار بافت پرکاربرد در ساخت دریچه‌های بیولوژیکی از جمله پریکارد اسب، خوک و خر اقدام کردند و در نهایت راهکاری برای افزایش مقاومت دریچه‌های قلبی که در برابر آهکی شدن مقاوم باشد، پیشنهاد کردند.