خسرو سینایی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • خسرو سینایی؛ راه‌برِ فانوس به دست

    خسرو سینایی؛ راه‌برِ فانوس به دست

    «او یکی از راستگوترین، مؤدب‌ترین، اصیل‌ترین و عمیق‌ترین انسان‌هایی بود که در زندگی‌ام شناختم. یکی از اصیل‌ترین انسان‌هایی بود که ایران به خود دیده است. جهان‌دیده بود، کتاب‌خوانده بود، باتجربه بود، سیاحتِ درون و برون داشت، فانوس به دست گرفته بود و جلوتر ایستاده بود تا راه را نشان دهد. راه‌بر بود.»

  • کرونای انصاریان و خرمشاهی را مقایسه کنیم یا نه؟

    کرونای انصاریان و خرمشاهی را مقایسه کنیم یا نه؟

    «انتقاد شده چرا افکار عمومی و رسانه‌ها آن قدر که به مرگ مهرداد میناوند و علی انصاریان، ستاره‌های سابق فوتبال، حساسیت نشان دادند و اندوهی عمیق بر جامعه سایه انداخت، نگران ابتلای یک چهرۀ شاخص فرهنگی نیستند که بیش از نیم قرن با تمام وجود و وجوه در خدمت فرهنگ و ادبیات ایران بوده و مدام یا خوانده یا نوشته یا تحقیق کرده و آن را نشانۀ غربت فرهنگ و فرهیختگی و مظلومیت نویسندگان ایرانی دانستند.