خراسان جنوبی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
 • زنان برخی استان‌ها کولبری آب می‌کنند

  یک پژوهشگر حوزه آب مطرح کرد

  زنان برخی استان‌ها کولبری آب می‌کنند

  یک پژوهشگر حوزه آب می‌گوید متاسفانه در بسیاری استان‌ها زنان و کودکان کولبری آب می‌کنند و برای آب آشامیدنی باید مسافت های زیادی بروند و ظرف آب را بر دوش بگیرند و به خانواده برسانند که علت همه این مشکلات این است که در بخش آب حکمرانی آب، با یک عدم تعادل عجیب مواجهیم به طوری که برای برخی مناطق هزینه هایی سرسام آور صرف می شود و بعضی مناطق حتی از آب آشامیدنی هم محروم هستند.

 • فریاد تشنگی ایران شنیده می‌شود؟

  فریاد تشنگی ایران شنیده می‌شود؟

  در بسیاری از کشورهای خشک و نیمه خشک دنیا منابع آب به طور افزایشی در حال کمیاب شدن است و همین موضوع باعث شده مدیران در فکر فراهم ساختن منابع آب جدید باشد منابعی که به نفع اقتصاد بوده و هم در توسعه کشاورزی موثر باشد.