جلسه شورای عالی عتف با حضور معاون اول رییس جمهور

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.