تنگه بیرمی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بهای نابودی جنگل‌های حرّا چیست؟

    بهای نابودی جنگل‌های حرّا چیست؟

    خبر تخریب و تهدید محیط زیست همواره سرتیتر اخبار مناطق میزبان تاسیسات صنعتی بزرگ هستند. محیط زیست و زیست‌بوم‌های مناطقی که خیال توسعه در سر دارند معمولاً بی پناه‌ترین عناصری هستند که زیر چرخ‌های توسعه نابود می‌شوند...