بیست و ششمین کنفرانس بین المللی کامپیوتر ایران

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.