انتخاب شغل

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • فرزندانی که هدایت تحمیلی می‌شوند

    فرزندانی که هدایت تحمیلی می‌شوند

    یک روانشناس و مشاور خانواده با بیان اینکه در انتخاب رشته و شغل، انتخاب‌گر اصلی فرزندان هستند، گفت: گاهی مشاهده می‌شود که والدین نه تنها راه صحیح را به فرزندان خود نشان نمی‌دهند بلکه با تحمیل رشته‌ای ناسازگار و نامتناسب، آن‌ها را در مسیر غلط قرار می‌دهند.