الهام فخاری

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • بررسی چرایی عدم تحقق الگوی "شهر دوستدار کودک" در تهران

    بررسی چرایی عدم تحقق الگوی "شهر دوستدار کودک" در تهران

    رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در مورد سرانجام تحقق شهر دوست‌دار کودک در تهران گفت: تحقق الگوهای شهردوستدار کودک در شهری با پیچیدگی‌های تهران که تضادهای پررنگی دارد کار سختی است؛ البته باید کل شهرداری این الگو را باور داشته باشند و باید مدیران و شهرداران مناطق نیز به تحقق الگوها باور داشته باشند.