افتتاح 2500 مسکن محرومان در گلستان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.