اسكيزوفرني

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • ترِند، تابو و آبرو!

    ترِند، تابو و آبرو!

    شاید اگر شبکه‌های اجتماعی و چیزی به نام «تِرند» شدن یک خبر نبود، خودکشی‌های اخیر هم مثل تمام نمونه‌های پیشین در هاله‌ای از ظن و گمان و تابوهای فرهنگی گم و فراموش می‌شد. خودکشی برای جامعه سنتی ما نه تنها جنایتی در حق بازماندگان، بلکه به مثابه‌ی تابویی، ذیل آبروی خانواده تلقی می‌شود.

  • از رنجش تا خودکشی

    از رنجش تا خودکشی

    "خودکشی" نوعی واکنش به محیط اطراف است، چنانچه فشارهای موجود بر ظرفیت فرد غلبه کند و باعث رنجش و آزار وی گردد، در آن زمان به دنبال راهی به عنوان جلب توجه و رهایی از فشارهایی که احساس می‌کند، افتاده و درصدد خودکشی برمی‌آید.