احداث تله‌کابین در طاق بستان

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • این خبر حالِ تاق‌بستان را خوب می‌کند؟

    این خبر حالِ تاق‌بستان را خوب می‌کند؟

    معاون میراث فرهنگی کشور تاکید کرده است که «احداث مجموعه تله‌کابین برای تاق‌بستان به همراه ساخت‌وسازهای مرتبط با آن ممنوع است و تعیین مسیر عبورِ آن توسط پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری باید بررسی شود»؛ بررسی‌ای که از چند سال قبل قرار بوده توسط باستان‌شناسی کرمانشاهی انجام و نتیجه‌اش به میراث اعلام شود، اما ...