آزمون مجازی

برای دسترسی به اخبار قدیمی‌تر، در منوی مربوطه سال و ماه را محدود کنید.
  • اما و اگرهای برگزاری امتحانات در دانشگاه بیرجند

    اما و اگرهای برگزاری امتحانات در دانشگاه بیرجند

    معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بیرجند گفت: تشخیص استاد را برای نمره و ارزشیابی مبنای کار قرار دادیم و اگر استاد تشخیص دهد که اینترنت قطع شده و دانشجو متضرر شده، دوباره امتحان برگزار خواهد شد و یا اگر دانشجو برای حذف درس تقاضا دهد، به درخواستش رسیدگی خواهد شد.

  • ترفندهای زیرآبی رفتن در امتحانات مجازی

    ترفندهای زیرآبی رفتن در امتحانات مجازی

    تقلب در امتحانات امری نوپدید نیست و از گذشته در بین دانشجویان و دانش‌آموزان وجود داشته است، اما در ایام کرونا و امتحانات مجازی این امر شدت بیش‌تری پیدا کرده است، دانشجویان و دانش‌آموزان حاضر در صحنه تقلب در امتحانات باوجود تمام محدودیت‌های ایجاد شده برای جلوگیری از تقلب، هم‌چنان سعی در ابداع شیوه‌های جدید برای این موضوع هستند.