• جدیدترین خبر از حل مشکل پوشش بیمه ای رانندگان و صیادان

    جدیدترین خبر از حل مشکل پوشش بیمه ای رانندگان و صیادان

    مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره آخرین وضعیت پوشش بیمه ای رانندگان تاکسی گفت: سازمان هدفمندی یارانه ها اعلام کرده است که با قیودی با جایگزینی این مبلغ موافق است. در حال نهایی کردن این موضوع هستیم، جایگزینی بخش عمده ای از مشکل را حل می کند.

تاپ سه خانواده