• خودکشی نهنگ‌ها و دست خالی ما برای ابزار تحقیقاتی

    داستان غم انگیز به گل نشسته‌ها؛

    خودکشی نهنگ‌ها و دست خالی ما برای ابزار تحقیقاتی

    مرگ دسته جمعی نهنگ‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ ولی پیدا شدن دو لاشه نهنگ در آب‌های خلیج فارس موجب شده است که انگشت اتهام فعالان این عرصه به سمت نبود زیر ساخت‌های تحقیقاتی برای پایش این آبزیان غول پیکر خلیج فارس و نبود امکانات آزمایشگاهی نشانه رود، ضمن آنکه آنها وجود آلودگی‌های آب‌ها را از دیگر دلایل مؤثر در مرگ این آبزیان می‌دانند.

تاپ سه علم و فناوری ایران