• مطالعه جو سیاره فراخورشیدی "نپتون داغ"

    مطالعه جو سیاره فراخورشیدی "نپتون داغ"

    تیمی از اخترشناسان "دانشگاه کانزاس" آمریکا با استفاده از داده‌های تلسکوپ‌های فضایی "تس" و "اسپیتزر" ناسا اطلاعاتی درباره جو نوعی سیاره فراخورشیدی غیرمعمول به نام "LTT ۹۷۷۹b" که "نپتون داغ" نیز نامیده می‌شود ارائه دادند.

تاپ سه علم و فناوری جهان