• درد دل‌های دانشجویانِ خارجی حاضر در ایران در روزگار ویروسی

    /دشواری‌های دانشجو بودن/

    درد دل‌های دانشجویانِ خارجی حاضر در ایران در روزگار ویروسی

    دانشجویانی که به عنوان دانشجویان مهمان در کشوری دیگر تحصیل می‌کنند، همواره با سختی و ناهمواری‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. این دانشجویان بعضاً در کنار غریبی با محیط و فرهنگ آن کشور و عدم تسلط کامل به زبان محاوره‌ای کشور میزبان، با مشکلاتی همچون سیستم متفاوت دانشگاهی، شهریه‌های بالا، سطح بعضا ضعیف آموزش نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. جدا از سختیِ درک زبان، در دسترس نبودن وسایل کمک آموزشی و در اختیار نداشتن منابع مناسب درسی، ده‌ها مشکل ریز و درشت دیگر، آن‌ها را آزار می‌دهد.

تاپ سه صنفی، فرهنگی