• گزارش مسیریاب نشان از سفرهای نوروزی

    گزارش مسیریاب نشان از سفرهای نوروزی

    بررسی‌های نقشه و مسیریاب نشان حاکی از آن است که تردد در محورهای اصلی کشور در نوروز ۱۴۰۰ بیش از دو برابر افزایش داشته که بخش قابل توجهی این ترددها از مبدا تهران و کرج به مقصد شمال کشور بوده است.

تاپ سه خبر بازار