• بیش از ۲۰۰ شهر دارای تنش آبی خواهیم داشت

    پیش بینی می شود تا تابستان ۱۴۰۰

    بیش از ۲۰۰ شهر دارای تنش آبی خواهیم داشت

    معاون راهبردی و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: برای تابستان ۱۴۰۰ هنوز تعداد شهرهای دارای تنش آبی مشخص نشده و باید دید تا پایان سال میزان بارندگی ها چقدر خواهد شد اما قطعا تعداد شهر ها و روستاهای دارای تنش آبی افزایش می یابد و پیش بینی می شود که این عدد به بیش از ۲۰۰ برسد.

تاپ سه انرژی