• کدام صنوف تهران از امروز تعطیل است؟

    کدام صنوف تهران از امروز تعطیل است؟

    از امروز فعالیت سه گروه شغلی در ۴۳ شهرستان کشور تعطیل می‌شود. اما شهرستان تهران از استان تهران مشمول این محدودیت نیست و براساس اعلام اتاق اصناف، محدودیت‌ها در تهران مانند هفته‌های گذشته است.

تاپ سه تولید و تجارت