• سود و زیان کرونا برای مشاغل آنلاین چقدر بود؟

    سود و زیان کرونا برای مشاغل آنلاین چقدر بود؟

    به گفته عضو اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در پی شیوع ویروس کرونا عرضه آنلاین کالا و مواد غذایی بیش از دو برابر شده، اما خدمات آنلاین در حوزه گردشگری و مشاغل خدماتی ۹۷ و ۸۶ درصد کاهش داشته است.

تاپ سه تولید و تجارت