• سوسوی بی جان چراغ سبز بورس!

    سوسوی بی جان چراغ سبز بورس!

    حدود یک هفته از معرفی بسته حمایتی دولت از بازار سرمایه در قالب ۱۰ مصوبه که طی آن قرار است نقدینگی جدیدی وارد این بازار شود گذشته است، مصوباتی که هرچند باعث شدند چراغ سبز بورس بعد از مدت ها روشن شود اما عمر آن چندان طولانی نبود.

تاپ سه اقتصاد کلان