• مارادونای ایران چگونه شهید شد؟

    مارادونای ایران چگونه شهید شد؟

    مهدی ۱۵ گل برای تیم ملی جوانان زد و کاپیتان تیم ملی جوانان بود. یکی از گل های به یاد ماندنی او در بازی ایران و کره ‌جنوبی زده شد. او به دلیل تکنیک بازی و شکل ظاهری اش، خود را با مارادونا قیاس می کرد.

تاپ سه فرهنگ حماسه