• داستان ساعت تاریخی تهران چیست؟

    داستان ساعت تاریخی تهران چیست؟

    ساعت بزرگ کاخ گلستان که به تازگی صدای ناقوسش در قلب پایتخت شنیده می‌شود، شاید برای اغلب مردم با ساعت‌های دیگر فرقی نداشته باشد، اما داستان پشت این ساعت از آن اثری خاص ساخته است.

تاپ سه گردشگری و میراث