• سوءبرداشت‌ درباره لغو ویزای ایران و عراق

    سوءبرداشت‌ درباره لغو ویزای ایران و عراق

    هیأت وزیران مجوز برقراری مقررات لغو ویزا بین ایران و عراق را صادر کرد. اما این مصوبه سوءبرداشت‌هایی را از این نظر که ویزای بین دو کشور آنی و بلافاصله لغو شده است و یا این‌که فقط شامل دوران اربعین می‌شود، ایجاد کرده است.

تاپ سه گردشگری و میراث