• کوتاهی بانک‌ها در اجرای مصوبه ستاد کرونا

    کوتاهی بانک‌ها در اجرای مصوبه ستاد کرونا

    با گذشت حدود ۲۰ روز از ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا توسط بانک مرکزی درباره امهال اقساط وام کرونا تا پایان سال، بانک‌ها همچنان وجود چنین دستوری را انکار می‌کنند.

تاپ سه گردشگری و میراث