• کرونا بد کرد، خودمان هم مقصریم

    کرونا بد کرد، خودمان هم مقصریم

    ظاهرا فرصت سوزی‌های ما  در حوزه‌های گوناگون، تمام نشدنی است. با اینکه کرونا، محدودیت‌های بسیاری را بر ما تحمیل کرده ولی خودمان هم در برخی امور کم تقصیر نبودیم و فرصت‌های زیادی را از کف دادیم؛ فرصت‌هایی مانند آموزش و فرهنگ‌سازی در زمینه برخورد با کرونا به کمک اجرای نمایش خیابانی.

تاپ سه سینما و تئاتر