• چرا این همه تخفیف؟!

     

    چرا این همه تخفیف؟!

    یک ناشر با بیان این‌که کتاب‌های قاچاق و کم‌کیفیت با تخفیف زیاد عرضه می‌شوند، می‌گوید: اگر کالا مرغوب و معتبر باشد، به تخفیف نیاز ندارد.

تاپ سه ادبیات و کتاب