• شنبه / ۲۰ دی ۱۳۹۹ / ۱۴:۰۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 99102014891
  • منبع : مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی کرد

مقایسه بودجه ۱۴۰۰ حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان با سال ۱۳۹۹

مقایسه بودجه ۱۴۰۰ حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان با سال ۱۳۹۹

مرکز پژوهش های مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، طی گزارشی به بررسی بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان، پرداخت.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۲. بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان» آورده است:

اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۹۰ میلیارد و ۳۲۶ میلیون تومان (۱۶۱۵ میلیارد و ۳۶۶ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۷۷۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) است که تقریباً، ۱۸ درصد از اعتبارات امور فرهنگ، تربیت‌ بدنی ‌و گردشگری را شامل می‌شود. رقم اعتبار فصل ورزش و تفریحات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به مصوب ۱۳۹۹ که حدود ۱۸۲۶ میلیارد و ۵۸۴ میلیون تومان (۱۲۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۵۸۲ میلیارد و ۹۸۴ میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) بود، رشد ۳۰/۹ درصدی داشته است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ اعتبارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۴۲ میلیارد و ۹۰۸ میلیون تومان (۸۸۱ میلیارد و ۹۲۴ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۲۶۰ میلیارد و ۹۸۴ میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) بود و این اعتبارات در لایحه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۴۸۱ میلیارد و ۱۵۷ میلیون تومان (۱۱۳۴ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۳۴۶ میلیارد و ۶۰۵ میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) است که افزایشی حدود ۶/۲۹ درصدی دارد.

براساس این گزارش اعتبارات کمیته ملی المپیک مصوب ۱۳۹۹، مبلغ ۱۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (۱۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) بود و در لایحه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان (۱۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) است که افزایشی حدود ۳۶/۲ درصدی دارد. برای کمیته پارالمپیک این مبلغ در سال ۱۳۹۹، ۵۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان (۵۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبارات هزینه‌ای و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبارات سرمایه‌ای) مصوب شد و در لایحه ۱۴۰۰ مبلغ ۷۱ میلیارد تومان (۷۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و یک میلیارد تومان اعتبارات سرمایه‌ای) است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که افزایش میزان اعتبارات وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌های المپیک و پارالمپیک، بیشتر به‌دلیل در پیش ‌رو بودن المپیک توکیو است. ازسوی دیگر، اعتبارات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور مصوب ۱۳۹۹، مبلغ ۲۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود و در سال ۱۴۰۰ رشدی حدود ۳۳ درصد دارد و میزان اعتبارات به مبلغ ۳۵۰ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان افزایش یافت.

براساس این گزارش برنامه‌های ذیل وزارت ورزش و جوانان در لایحه ۱۴۰۰ مشتمل‌بر ۸ برنامه و ۹۶ فعالیت است و شامل توسعه دولت الکترونیک (۱ فعالیت)، رشد و گسترش ورزش همگانی (۱۷ فعالیت)، حمایت از توسعه ورزش قهرمانی (۱۰ فعالیت)، توسعه ورزش بانوان (۹ فعالیت)، حمایت، هدایت و ارتقای امور فرهنگی در ورزش (۴ فعالیت)، حمایت و هدایت امور فرهنگی و تربیتی و تقویت سرمایه اجتماعی جوانان (۲۶ فعالیت)، پژوهش‌های کاربردی در امور ورزش و جوانان (۲۶ فعالیت)، آموزش‌های مهارتی در حوزه ورزش (۱فعالیت) می‌شود.

بررسی این برنامه‌ها و فعالیت‌ها حاکی از آن است که تعداد فعالیت‌های برنامه توسعه ورزش همگانی نسبت به سال ۱۳۹۹ حدود ۷ برنامه افزایش یافته است و این در صورتی است که در سال ۱۳۹۹، برنامه توسعه ورزش بانوان حذف شده بود و فعالیت‌های آن ذیل دو برنامه رشد و گسترش ورزش همگانی و برنامه حمایت از توسعه ورزش قهرمانی تقسیم شد و با پیشنهادی که مرکز پژوهش‌ها درخصوص لایحه بودجه ۱۳۹۹ ارائه کرد مبنی‌بر اضافه شدن برنامه حمایت از توسعه ورزش بانوان به‌دلیل در پیش بودن بازی‌های المپیک و پارالمپیک و حضور چشمگیر قهرمانان بانوی ایرانی در این رقابت‌ها؛ لذا در لایحه ۱۴۰۰ این برنامه با ۹ فعالیت و به‌صورت مستقل افزوده شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید توزیع اعتبارات موضوع ماده (۷۳) قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد در مجموع سهم دستگاه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به ۱۵۷۵ میلیارد و ۵۵۲ میلیون تومان افزایش یافت در حالی‌که در قانون بودجه ۱۳۹۹، ۱۱۶۷ میلیارد و ۹۲۲ میلیون تومان بود و حدود ۳۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش توزیع اعتبارات ۰/۲۷ درصد از مالیات بر ارزش‌افزوده موضوع ماده (۹۴) قانون برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد که اعتبار مصوب این موضوع در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۳/۱,۴۶۵ میلیارد تومان بود و این اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، رشدی حدود ۲/۳ درصد داشته است و میزان اعتبار آن حدود ۳.۵۷۶ میلیارد تومان برآورد شده است. میزان اعتبارات ملی در لایحه ۱۴۰۰، مبلغ ۱۶۳۶ میلیارد تومان و اعتبارات استانی، ۱۹۴۰ میلیارد تومان است. بنابراین، سهم ملی ۴۵/۷۵ درصد و سهم استانی ۵۴/۲۵ است و ازسوی دیگر، درصد هزینه‌ای به سرمایه‌ای در سهم ملی، ۵۰/۲ به ۴۹/۸ است. توزیع اعتبارات ۰/۲۷ درصد از مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۹۴) در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به‌نحوی است که سهم جوانان حدود ۷۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و سهم ورزش (توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه معلولین و جانبازان) حدود ۲۴۳۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان برآورد شده است درحالی‌که سهم جوانان و ورزش در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به‌ترتیب ۶۹۳ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان و ۲۳۵۶ میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان بود که نشان می‌دهد سهم جوانان و ورزش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل در هر دو حوزه رشد ۳/۲ درصدی داشته است. جمع اعتبارات موضوع ۰/۲۷ درصد از مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با میزان اعتبار ۳۵۷۶ میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با میزان اعتبار ۳۴۶۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، افزایشی حدود ۳/۲ درصد دارد. یکی از دلایل عمده افزایش حداقلی ۳/۲ درصدی به میزان اعتبار تخصیص یافته و عملکردی این حکم در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برمی‌گردد چون‌که عملکرد وزارت ورزش و جوانان نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تاکنون سهم استانی ۱۹ درصد و سهم ملی ۱۶ درصد و همچنین سهم استانی و ملی سال ۱۳۹۸ به‌ترتیب ۸/۲۵ و ۱۴ درصد بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید میزان اعتبار برنامه حمایت از توسعه ورزش قهرمانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۵ میلیارد و ۴۶۳/۷ میلیون تومان است که حدود ۹۸ درصد (۳۵۷ میلیارد و ۴۶۳/۷ میلیون تومان) آن به‌صورت کمک پیش‌بینی شده است و حدود ۷۴ درصد (۲۶۹ میلیارد و ۲۶۳/۷ میلیون تومان) این کمک‌ها برای مصارف فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی است که عموماً در راستای ورزش قهرمانی هزینه می‌شود. نکته قابل تأمل این است که ۲ میلیارد تومان از اعتبارات این برنامه در جهت پایش و نظارت بر عملکرد فدراسیون‌ها، هیئت‌های ورزشی و ادارات کل استانی و کمیته‌های استعدادیابی در نظر گرفته‌اند که حدود ۰/۳ درصد میزان اعتباراتی است که به فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی کمک می‌شود و همچنین حدود ۰/۱۸ درصد اعتبارات هزینه‌ای وزارت ورزش و جوانان است. آیا وزارت ورزش و جوانان می‌تواند با این میزان اعتبار بر عملکرد ۵۲ فدراسیون، ۳۱ اداره کل ورزش و جوانان استان‌ها، ۳۱ کمیته استعدادیابی و حدود ۱۵۰۰۰ هیئت ورزشی نظارت کند و عملکرد آنها را به‌روز و به‌ریز بررسی کند؟، از سوی دیگر، بررسی اعتبارات وزارت ورزش و جوانان نشان داد که میزان اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳۴ میلیارد و ۵۵۲/۴ میلیون تومان است و بیش از ۶۷۶ میلیارد تومان از این مبلغ صرف کمک به فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی می‌شود. این مهم خلاف قوانین مادر و موضوعه کشور است. مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی می‌بایست بیش از ۵۰ درصد از بودجه خود را از بخش غیردولتی تأمین کنند و این وابستگی شدید به منابع عمومی و پاسخگو نبودن آنها در قبال اعتباری که از وزارتخانه و کمیته ملی المپیک دریافت می‌کنند و ضعف نظارت بر آنها محل نگرانی و از چالش‌های جدی حوزه ورزش کشور است. بنابراین ضعف نظارت وزارت ورزش و جوانان بر امور فدراسیون‌ها، هیئت‌ها و باشگاه‌های ورزشی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بدین طریق آشکار می‌شود، زیرا بودجه وزارت ورزش و جوانان نشان‌دهنده سیاست‌های وزارت در سال آینده و همچنین جهت‌گیری‌اش نسبت به محورهای مختلف فعالیت‌های آن وزارتخانه است.

براساس این گزارش برنامه‌ها و فعالیت‌های ذیل وزارت ورزش و جوانان، کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک که بررسی شد عنوان فعالیتی جهت فعالیت ورزش کشور در عرصه دیپلماسی ورزش مشاهده نشد با توجه به مسائل و چالش‌های ورزشی بین‌المللی به‌وجود آمده در چند سال اخیر و به‌ویژه سه سال اخیر درخصوص مبارزه نکردن ورزشکاران ایران با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس، نفوذ مثلث عبری، عربی و غربی بر کمیته بین‌المللی المپیک و کم شدن اوزان المپیکی رشته‌های مدال‌آور ایران، تنش‌زایی برخی کشورهای منطقه به‌ویژه در رشته فوتبال و از سوی دیگر، در پیش ‌رو بودن المپیک توکیو؛ پیشنهاد می‌شود که برنامه‌ای با عنوان «حمایت از گسترش دیپلماسی ورزشی مؤثر در سطح بین‌المللی» با فعالیت‌هایی در همین راستا ذیل برنامه‌های کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک (با توجه به فعالیت کمیته‌های ملی المپیک و پارالمپیک در حوزه بین‌الملل) تعریف شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.